Privacybeleid.

Uw privacy is belangrijk voor ons, dus we willen dat u weet dat we onze privacyverklaring hebben bijgewerkt.

Copyright / Disclaimer

Op Tinberdog.com/webshop laat u een e-mailadres, woonplaats, postcode en telefoonnummer achter. Deze informatie is nodig voor het hebben van een account, en uw locatie (woonplaats) van waaruit u kunt kopen en laten leveren. Tinberdog.com zal deze informatie nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, behalve voor leveringsdoeleinden of wanneer een technische noodzaak zich voordoet.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische, of andere vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tinberdog.com of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht ) reproductie ten behoeve van een bedrijf, organisatie of instelling of voor persoonlijke oefening, studie of gebruik dat niet strikt privé van aard is of voor overname in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al dan niet in het Verenigd Koninkrijk) digitale vorm of online) of in een TV-uitzending.

Tinber Network EU
La Reserva de Alcuzcuz, P3
29679 Benahavis (Málaga) SPAIN
CIF/VAT: ESB93609725

Logistiek en opslag
De Leemkoele 2,
7468 DM Enter, Netherlands